2007. évi CLXXXI. törvény 6.§(1) alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közremőködő vagy döntéshozó,
 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 4. az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 6. az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
  1. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
  2. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.